Setkání paní ředitelky se zástupci rodičů v 17:30 hodin ve sborovně