Naši studenti se rozhodli podělit o některé vlastní připravené materiály s ostatními. Pokud budete také chtít přispět sdílením vhodných materiálů, jste vítáni. V tom případě kontaktujte paní Ivonu Spurnou.

Latina

Quizlety

22 – De M. Furio Camillo Imperatore magno
23 – Dē Brennō sīve dē Anseribus Capitōlinis
24 – Dē Pyrrhō
25 – Dē prīmō bellō Pūnicō
26 – Dē prīmō bellō Pūnicō II. (Regulus)
27 – Dē secundō bellō Pūnicō (Hannibal)
28 – Dē secundō bellō Pūnicō II. (in Alpibus)
29 – Dē P. Cornēliō Scīpiōne Āfricānō
30 – Dē T. Macciō Plautō Poetā
31, 32 – Dē Magistrātibus Romānīs
33 – C. Iulī Caesaris Commentāriorum dē bellō Gallicō Liber I.
34 – Dē Catōne Maiōre et Scīpiōne Aemiliánō
35 – Dē Catōne Maiōre et Scīpiōne Aemiliānō
36 – Dē P. Terentiō Āfrō poetā comediārum
37 – Dē Gracchīs Frātribus
38 – Dē Gracchīs Frātribus
40 – De Gaio Mario

Gramatika

Složeniny esse
Předložky
Perfekt slovesa
Komparativ + Superlativ u nepravidelných přídavných jmen
Deponentní slovesa
Sloveso īre + složeniny
Slovesa velle, nōlle, mālle

Němčina

Slovesa

Nepravidelná slovesa

Slovesa 1 (abbiegen – auftreten)
Slovesa 2 (aufwachsen – beweisen)
Slovesa 3 (bewerben sich- fangen)
Slovesa 4 (finden – hochladen) 
Slovesa 5 (kaputtgehen – schlagen)
Slovesa 6 (schneiden – teilnehmen)
Slovesa 7 (tragen – verlieren)
Slovesa 8 ( vermeiden – zusammenstoßen)

Slovesa s předložkami

Präpositionen I. (abhängen von – hören von)
Präpositionen II. (informieren sich über – wundern sich über)

Reakce sloves

Quizlet

Verbonominální vazby

Quizlet

Lektionen (Mit uns B1+)

Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3
Lektion 4
Lektion 5
Lektion 6
Lektion 7
Lektion 8
Lektion 9
Lektion 10
+Lebensformen in Deutschland

Sprachdiplom

Theme – Reisen, Urlaub
Theme – Feste Bräuche
Theme – Sport

Fyzika

Kinetická teorie látek, rovnovážný stav soustav

Chemie

Pentely

Angličtina

Maturita Solutions intermediate – 4. Lekce (pouze téma bydlení)
Phrasal verbs 1
Phrasal verbs 2
Phrasal verbs 3

Angličtina seminář – učebnice let’s talk anew

Rodina
Typy vzdělávání, doprava
Práce, kariéra
Zdraví, finance