Maturity jsou vyvrcholením všeho snažení a usilování nejen studentů, ale i jejich učitelů, rodičů a vůbec všech, kteří mají oktávany rádi. Držet palce začali už v dubnu, kdy se psala písemná práce z českého jazyka a literatury. Ještě trochu potěšení při posledním zvonění a pak tvrdý týden příprav. Teď si jen „vylovit“ tu správnou otázku, promyslet na potítku a pak…

Hlavní body úprav maturit ve škol. roce 2020 – 2021 podle MŠMT

Maturitní témata 2023-2024

 

Informatika

Maturitní zkouška z informatiky se ve školním roce 2023/24 provádí formou obhajoby maturitní práce. K té budou doloženy posudky vedoucího a oponenta maturitní práce.

Zadání maturitní práce
Pokyny pro vypracování textové části maturitní práce (zveřejněno 15. 1. 2024)

Doporučená četba

Školní seznam titulů k maturitě