Školní rok 2023 2024

Září

4. 9. – Mše svatá na zahájení školního roku s panem arcibiskupem Graubnerem ve strašnickém kostele
5. – 8. 9. – Adaptační kurz primy B
9. – 16. 9. – Zájezd do Francie napříč třídami
19. – 22. 9. – Adaptační kurz primy B
13. 9. – Profitesty pro septimu
20. 9. – Mše svatá pro všechny církevní školy v katedrále
29. 9. – Ředitelské volno

Říjen

2. – 6. 10. – Class spirit tercie A
3. 10. – Školská rada v 17:00 hodin
9. – 13. 10. – Class spirit tercie B
26. – 27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek

Listopad

8. 11. – Den otevřených dveří
15. 11. – Planeta Země
17. 11. Státní svátek
20. 11. – Čtvrtletní pedagogická rada
20. 11. – Třídní schůzky v 18:00 hodin
27. 11. – Školní akademie
29. 11. – DSD II – Písemná část

Prosinec

5. 12. – Vánoční jarmark
20. 12. – Vánoční výlet do Vídně (napříč třídami)
21. 12. – Mock testy sext
22. 12. – Vánoční besídky
23. 12. – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny

Leden

3. 1. – Zahájení kalendářního roku – mše svatá v 9:00 hodin v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně.
        Vysílací mše svatá na Tříkrálovou sbírku (děti jdou na Tříkrálovou sbírku nebo domů).
4. 1. – Den otevřených dveří
7. – 12. 1. – Sekunda A – lyžařský zájezd
9. 1. – První příprava na přijímací zkoušky – 15:30 – 17:10
15. – 19. 1. – Kvinta B – lyžařský zájezd
21. 1. – Maturitní ples v Lucerně od 19:00 hodin
22. 1. – Vyučování od 10:00 hodin
25. 1. – Pololetní pedagogická rada ve 14:10 hodin
26. 1. – Anglické divadlo pro KG (8:30 až 11:30) v Divadle U 22
28. 1. – 2. 2. – Sekunda B – lyžařský zájezd
31. 1. – Vydávání pololetního vysvědčení
31. 1. – 1. 2. – Exkurze do Terezína – sexta B

Únor

2. 2. Jednodenní pololetní prázdniny
8. – 9. 2. – Exkurze do Terezína – sexta A
12. – 18. 2. Jarní prázdniny
20. 2. – Poslední den pro odevzdání přihlášky na naši školu

Březen

17. – 22. 3. – Lyžařský zájezd – kvinta A
18. – 20. 3. – Odry (sekunda B)
20. – 22. 3. – Odry (septima A )
27. 3. – Mše svatá ve Strašnicích v 9:00 hodin
28. 3. Velikonoční prázdniny

Duben

8. 4. – Maturitní písemná práce z AJ
10. 4. – Maturitní písemná práce z NJ a FJ
10. – 12. 4. – kurz Invenio – sexta B
11. 4. – Maturitní písemná práce z ČJ
11. 4. – Školní přijímací zkouška – 1. termín
15. 4. – Školní přijímací zkouška – 2. termín
16. 4. – 1. termín státních přijímacích zkoušek
16. 4. – Ředitelské volno pro děti
17. 4. – 2. termín státních přijímacích zkoušek
17. 4. – Den Země (organizují septimy)
17. – 19. 4. – kurz Invenio – sexta A
25. 4. – Pedagogická rada za III. čtvrtletí ve 14:10 hodin
25. 4. – Třídní schůzky v 18:00 hodin (setkání paní ředitelky se zástupci rodičů v 17:15 hodin ve sborovně)
30. 4. – Poslední zvonění, Majáles

Květen

2. – 7. 5. – Didaktické testy
16. – 23. 5. – Ústní maturitní zkoušky

Červen

X. 6. Slavnostní předání maturitního vysvědčení
20. 6. – Závěrečná pedagogická rada od 14:00 hodin
21. 6. – Naposledy se učíme podle rozvrhů
24. – 26. 6. – Úklid a odevzdání tříd, odevzdání vysvědčení k podpisu, výlety
27. 6. – Mše svatá na ukončení školního roku v kostele ve Strašnicích v 9:00 hodin
28. 6. – Vydávání vysvědčení od 9:00 hodin
29. 6. – 1. 9. 2024 Hlavní prázdniny