– přátelská atmosféra, tolerance a spolupráce

– výchova navazující na staleté evropské hodnoty

– kvalitní vzdělávací program humanitních i přírodovědných předmětů

Akcent na celkový osobnostní rozvoj

  • adaptační výjezdy, komunikační tréninky, sportovní a ekologické kurzy
  • duchovní podpora – školní kaplan
  • pestrá spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou
  • kulturní programy

Nadstandardní výuka cizích jazyků

  • konverzace
  • pobyty v zahraničí – Francii, Německu a Velké Británii

Tradičně maximální úspěšnost uchazečů o studium na VŠ všech zaměření

  • projekty a semináře zaměřené na otázky lidských práv a udržitelného rozvoje
  • vědomostní i sportovní soutěže a olympiády

Úspěšnost maturantů 2023

Řekli o KG

„Přátelská cesta ke vzdělání“

student KG

„Kvalitní studijní plány a individuální přístup učitelů k žákům“

studenti septimy

„Jako nevěřící rodina jsme hledali školu, která spolu s kvalitou vzdělávání přinese i kvalitu života jako takového, rozvoje osobnosti a mravně etických hodnot. KG bylo správnou volbou.“

rodiče studentky

„Na náš pedagogický sbor jsem pyšná.“

ředitelka KG

„Pochopení, projekty, kamarádské prostředí, vstřícní lidé“

studenti 2.ročníku

„Zajímavě podané informace, báječný kolektiv a duch školy, který ´nesmrdí´“

studentky septimy