Ve školním roce 2024-25 budou otevřeny dvě třídy primy, do nichž bude celkem přijato 66 žáků.
Všeobecné zaměření diferencujeme ve vyšších ročnících pomocí volitelných předmětů

Informace naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Vzory přijímacího řízení

Matematika


Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

(bude doplněno)