Ve školním roce 2024–25 se otevřou dvě třídy primy, do nichž bude celkem přijato 66 žáků.

Dny otevřených dveří

Uskuteční se 8. 11. 2023 a 4. 1. 2024 vždy v 17:00 hodin.

Přijímací zkoušky

Nový web o digitalizaci přijímacího řízení

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se budou konat od ledna 2024, vždy v úterý 15:30–17:10. První hodina bude 9. 1. 2024. Přípravné kurzy budou z českého jazyka a matematiky, cena 2500 Kč. 
Do konce ledna 2024 budou také na webových stránkách školy vyvěšena kritéria přijímacího řízení s podrobnými informacemi k jeho průběhu. 

Do přípravných kurzů se přihlaste na adrese:  reditel@krestanskegymnazium.cz

Ubytování pro studentky

Milé uchazečky, Křesťanský domov mládeže nabízí ubytování pro naše studentky. Doporučujeme si zde zamluvit ubytování již před přijímacím řízením. V případě, že neuspějete, lze rezervaci snadno zrušit. Bližší informace najdete na stránkách Křesťanský domov mládeže.