Setkání zástupců rodičů s vedením školy

Před třídními schůzkami setkání zástupců rodičů s vedením školy v 17:15 hodin.