Erasmus+

Erasmus+ podporuje neformální vzdělávací mobilitu mladých lidí v podobě výměn mládeže, a
to s cílem zapojit mladé lidi a posílit jejich postavení, aby se stali aktivními občany, propojit je s
evropským projektem a pomoci jim získat a rozvíjet kompetence pro život a jejich profesní
budoucnost.


Cílem výměn mládeže je zejména:

  • podpořit mezikulturní dialog a učení a pocit evropanství,
  • rozvíjet dovednosti a postoje mladých lidí,
  • posilovat evropské hodnoty a bořit předsudky a stereotypy,
  • zvyšovat povědomí o sociálně relevantních tématech, a tím podněcovat zapojení do
    společnosti .

Akce je otevřena všem mladým lidem, a to se zvláštním zaměřením na osoby s omezenými
příležitostmi.

O co přesně se jedná?

O možnost (dlouhodobě) posílat různé skupinky studentů na mládežnické studentské výměny
v rámci programu Erasmus+. Jedná se o mezinárodní projekt, kde mají účastníci možnost společně
pracovat na sobě, poznat nové lidi, zažít podnětné diskuse a u toho se mnoho naučit.
Projekty se věnují široké škále témat.
Každý projekt cílí na rozvoj kompetencí klíčových pro trh práce, upevňování evropských hodnot,
mezinárodní spolupráci, sociální inkluzi a rozvoj kreativity a schopnosti komunikovat, prezentovat.
Naší cílovou skupinou jsou studenti středních škol ve věku 16-20 let z několika zemí , které
sdružujeme na 12 ti denní akce buď v ČR nebo v zahraničí.

Jak tyto výměny probíhají?

Každý den se mladí studenti účastní čtyř „sessions“ (každé po 1,5h), kde v mezinárodních skupinkách
pracují na svých nápadech k danému tématu a společně o nich diskutují. Prostřednictvím výměny se
studenti rozvíjejí, dostávají zpětnou vazbu, posouvají hranice své komfortní zóny. Celá akce probíhá
v anglickém jazyce.

Co je důležité:

Veškeré naše projekty jsou financované z grantů EU vyhrazených na vzdělávání, rozvoj a
mezinárodní spolupráci – programem Erasmus+.