Německý jazykový diplom druhého stupně DSD II

Ve dnech 11. – 15. ledna 2024 se konaly ústní zkoušky DSD II, čímž byl uzavřen letošní ročník. Komisionální zkoušku, která se skládá z pětiminutového referátu s následujícím rozhovorem a pětiminutové prezentace na zvolené téma, taktéž s rozhovorem, úspěšně zvládlo 31 studentů našeho gymnázia, což znamená, že opět patříme v České republice ke školám s největším počtem diplomantů.
Všichni studenti byli dobře připravení. Nutno říci, že přípravu nebral nikdo z nich na lehkou váhu, ba naopak: všichni se snažili, aby byli co nejlépe připraveni. K celkovému úspěchu určitě přispěla i příjemná atmosféra Komunitního centra u kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, kde zkoušky probíhaly. Za jeho poskytnutí děkujeme administrátorovi P. Karolovi a kaplanovi P. Andrzeji.
Náš dík také patří panu Petru Siglochovi, lektorovi pro německý jazyk na Gymnáziu Thomase Manna v Praze, který se ujal předsednictví zkouškové komise. Poděkovat bych chtěla při této příležitosti i mým kolegyním a kolegovi za jejich dobrou a nelehkou práci se studenty nejen v rámci přípravy na tuto zkoušku, ale během celé doby výuky němčiny v uplynulých osmi letech.
Nyní již zbývá pouze čekat na výsledky písemné části zkoušky, které obdržíme koncem února. V případě dosažení výsledku na jazykové úrovni B2 nebo C1 lze na naší škole tímto certifikátem nahradit jeden maturitní předmět v profilové části.

Za předmětovou komisi německého jazyka
Dr. Silke Gester, lektorka němčiny