Zahájení kalendářního roku

Mše svatá v 9,00 hodin v chrámu sv. Mikuláše  na Malé Straně. Děti jdou na Tříkrálovou sbírku nebo domů.