Německý jazykový diplom prvního stupně DSD I

Ve dnech 3.-4. dubna 2024 se konaly ústní zkoušky DSD I, čímž byl uzavřen letošní ročník. Komisionální zkoušku, která se skládá z pětiminutového hovoru a pětiminutové prezentace na zvolené téma s následným pětiminutovým rozhovorem. Zkoušku úspěšně zvládlo všech 54 studentů našeho gymnázia, což znamená, že opět patříme v České republice ke školám s největším počtem diplomantů.

Všichni studenti byli dobře připravení. Nutno říci, že přípravu nebral nikdo z nich na lehkou váhu, ba naopak: Všichni se snažili, aby byli co nejlépe připraveni. K celkovému úspěchu určitě přispěla i příjemná atmosféra Komunitního centra u kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, kde zkoušky probíhaly. Za jeho poskytnutí děkujeme administrátorovi P. Karolovi a kaplanovi P. Andrzeji.

Můj dík patří zejména mým kolegyním a kolegovi z předmětové komise němčiny za jejich dobrou a nelehkou práci se studenty nejen v rámci přípravy na tuto zkoušku, ale během celé doby výuky němčiny v uplynulých pěti letech. 

Nyní již zbývá pouze čekat na výsledky písemné části zkoušky, které obdržíme do konce školního roku. V případě dosažení výsledku na jazykové úrovni B1 lze na naší škole tímto certifikátem nahradit jeden maturitní předmět v profilové části.

Za předmětovou komisi německého jazyka
Dr. Silke Gester, lektorka němčiny