Regionální kolo mezinárodní debatní soutěže v německém jazyce Jugend debattiert in Europa

Dne 5. dubna 2024 se uskutečnilo regionální kolo mezinárodní soutěže Jugend debattiert in Europa. Jako hostitelská škola bylo vybráno naše gymnázium, akce se konala ve Stodole komunitního centra.  

Přivítali jsme hosty ze dvou pražských gymnázií (Gymnázium Thomase Manna a Gymnázium Christiana Dopplera) a jednoho gymnázia z Plzně. Naši školu reprezentovaly Klára Švandová a Daniela Marušková (obě ze septimy B). Studenti debatovali o tom, jestli mají být známky nahrazeny slovním hodnocením. Viděli jsme dvě zajímavé debaty, a určitě pro porotu nebylo jednoduché vybrat z osmi debatujících čtyři, kteří postupují do dalšího kola. O to větší radost jsme měli, když jsme slyšeli, že obě naše studentky postoupily.

Chtěla bych poděkovat všem studentům z našeho mladého debatního kroužku, protože i za tu poměrně krátkou dobu všichni pochopili, že debatovat je týmová práce. Děkuji také za organizaci dnešní akce – hostům se u nás velice líbilo. Můj zvláštní dík patří naší předsedkyni předmětové komise němčiny Markétě Přádné, která stojí vždy při nás.

Republikové kolo se bude konat v pondělí, 20. května 2024 v Deutsche Schule Prag. Držíme našim studentkám palce.

Dr. Silke Gester
Školní koordinátorka projektu Jugend debattiert in Europa