Každý rok se v září konají adaptační kurzy prim.

Adaptační kurzy Prim 2019

I v roce 2019 patřil druhý a třetí zářijový týden adaptačním kurzům. Naši primáni měli opět možnost se v přírodě v okolí Mozolova seznámit se svými novými spolužáky, třídní učitelkou či třídním učitelem, školním kaplanem a některými dalšími učiteli.
Organizaci adaptačních kurzů má již druhý rok na starosti paní prof. Řezníčková, duchovní program připravil pro primu A pater Marek Mikuláštík a pro primu B pater Karol Matlok. S přípravou aktivit během obou kurzů pomáhali i čtyři studenti vyšších ročníků.
Žáci se v průběhu adaptačních kurzů učili poznávat se navzájem, spolupracovat s ostatními a řešit komunikačně náročné situace. Z tohoto hlediska dopadly kurzy velmi dobře a doufáme, že si zkušenosti nabyté během kurzu studenti zapamatovali, aby je mohli využít při řešení běžných i méně obvyklých problémů, které se v průběhu školního roku vyskytnou.
Adaptační kurzy hrají důležitou roli v tvorbě kolektivu a jsou zároveň nedílnou součástí preventivního programu našeho gymnázia. Na oba adaptační kurzy finančně přispěl Magistrát hlavního města Prahy.