Exkurze do České pošty 2019

Letošní primy měly v lednu příležitost navštívit historickou budovu České pošty v Jindřišské ulici. Během dvou hodin, během kterých se nám věnovaly velmi milé a ochotné pracovnice pošty, si žáci vyzkoušeli vyplnit běžné tiskopisy, jako jsou podací lístky, složenky či pohledy, ty si pak také mohli orazítkovat, nebo nechat doručit do schránky.

Studenti si také prohléhli budovu pošty, dozvěděli se něco o její historii a podívali se za přepážku a zjistili, jak to tam chodí. Největší zajímavostí byla pro většinu asi potrubní pošta, kterou žáci viděli i v provozu. Někteří si dokonce mohli zkusit poslat tímto způsobem zásilku.

Exkurze do jaderné elektrárny Temelín

Již od roku 2005 studenti předposledního ročníku gymnázia pravidelně navštěvují JE Temelín. Exkurze začíná vždy v informačním centru elektrárny v renesančním zámečku Vysoký Hrádek, který stojí hned vedle elektrárny. Během prohlídky mohou studenti nahlédnout do historie jaderné elektrárny nebo si osahat spoustu modelů reálných zařízení z jednotlivých částí elektrárny.

Od roku 2022 se návštěvníci kinosálu pomocí speciálních brýlí a sluchátek dostanou přímo do jaderného reaktoru nebo do prostoru chladicí věže. V mlžné komoře také mohou studenti spatřit stopy neviditelných částic, které se vyskytují kolem nás.

Po důkladné kontrole je studentům umožněna prohlídka areálu elektrárny, která běžně veřejnosti přístupná není. Studenti se během prohlídky projdou kolem chladicích věží a navštíví strojovnu a budovu simulátoru pro budoucí operátory elektrárny.

Studenti si z návštěvy jaderné elektrárny odnášejí mnoho nových poznatků a určitě nezapomenutelný zážitek.

Exkurze do Microsoftu 2019

22. 11. jsme se s naší třídou vydali na exkurzi do hlavní budovy společnosti Microsoft, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací nejen o firmě samotné, ale třeba i o možných pracovních příležitostech v případě zájmu o práci u této společnosti.

Už při příchodu jsme si všimli velmi moderního vzhledu budovy, která je celá prosklená. I vstupní a vnitřní prostory byly řešené v souladu s moderní architekturou. Úvodem do exkurze byla krátká beseda s průzkumem a ověřením našich znalostí o moderních technologiích, o zakladateli firmy Billu Gatesovi a o tom, jak nakládá se svými penězi, a také o samotném Microsoftu.

Poté jsme se rozdělili do dvou skupin a následovala samostatná prohlídka budovy. Zjistili jsme, že patra jsou stejně zařízená a vybavená, rozdíl byl pouze ve výzdobě stěn a stolů podle určitých témat. Zaměstnanci firmy si totiž po přestěhování do nové budovy mohli zvolit témata na jednotlivých podlažích (např. hudba, vesmír atd.). Místnosti jsou pojmenované podle nadřazeného výrazu na daném patře. Další zajímavostí je, že se v celé budově mluví anglicky, a to zaprvé proto, že ve firmě nejsou jen čeští, ale i zahraniční zaměstnanci, a zadruhé je to přeci jen americká firma.

Myslím, že právě samotná prohlídka budovy byla pro nás nejzajímavější. Jednou z věcí, které mě překvapily, bylo to, že firma funguje hlavně na společné komunikaci. Nejsou dána přesná pracovní místa, kde kdo sedí, a tak si může každý sednout na to místo, které je zrovna volné. Nesedí pořád na jednom místě obklopen těmi stejnými kolegy, ale může tak spolupracovat s někým jiným. Firma navíc velmi důvěřuje svým zaměstnancům a snaží se jim vymyslet co nejpříjemnější prostředí. Celá exkurze se nám líbila a už během návratu do školy většina z nás myslela na lákavé budoucí pracovní příležitosti v Microsoftu.

Matyáš Sasín, tercie A

Exkurze III. ročníku do Aera Vodochody 2017

17. 10. jsme s třetím ročníkem navštívili továrnu na letadla a letecké součásti Aero Vodochody. Během exkurze jsme si prohlédli tři výrobní haly a postupně jsme prošli celým výrobním procesem, a to už od výroby nejmenších součástek přes kompletaci větších celků pro zahraniční letecké firmy až po montáž celých bitevních letadel L-159. Štěstí nám opravdu přálo, protože na přilehlém letišti právě probíhaly testovací lety bitevníků L-159, a tak jsme tato letadla viděli i v akci.

Velký dík patří zaměstnancům Aera, kteří nás ochotně areálem provázeli a odpovídali na všetečné otázky našich studentů.

Doufáme, že exkurze splnila svůj účel a naši studenti pochopili komplikovanost letecké výroby, a zároveň jsme jim snad rozšířili obzory tak potřebné pro volbu budoucího povolání.

Marek Böhm, třídní učitel III. ročníku

Exkurze do Ústřední městské knihovny 2016

V pátek 11. 11. 2016 se studenti Primy B vydali na exkurzi do budovy Ústřední knihovny, která sídlí na Mariánském náměstí. Protože jsme měli jedinečnou příležitost navštívit knihovnu ještě před otevřením pro veřejnost, museli jsme vyrazit brzy ráno.

Již při vstupu do foyer budovy upoutal všechny studenty sloup z 8000 knih – umělecké dílo vytvořené Matejem Krénem, nazvané Idiom. Právě zde nás uvítala paní knihovnice, která nás odvedla do Oddělení pro děti a mládež. Právě zde se odehrála první část exkurze. Při krátké přednášce nám paní knihovnice sdělila, kdo se může stát čtenářem, co všechno půjčují (tištěné i elektronické knihy, audioknihy, hudebniny, obrazy, společenské hry, filmy na DVD, …) a na jak dlouhou dobu.

Následně jsme si prošli všechna oddělení Ústřední knihovny, např. hudební, divadelní, pragensie. Největším překvapením byla 3D tiskárna! Dozvěděli jsme se o základní informace o jejím fungování a také jsme viděli, jak 3D tisk probíhá.

V závěru exkurze dostal každý možnost samostatně si celou knihovnu prohlédnout. Někteří se vrátili do Oddělení pro děti a mládež, aby si prolistovali knihy vystavené na policích, jiní zde vyzkoušeli interaktivní hry.

Zkrátka každý měl chvíli na to, aby se v knihovně podíval na to, co ho nejvíc zaujalo. Většina z nás si domů nesla několik nových knižních úlovků. Ti nejnedočkavější čtenáři začali číst již na zpáteční cestě do školy!

Exkurze do Terezína

Jako každá sexta před námi i my jsme se jedno únorové pondělí vydali do Terezína. První den nám bohužel kazila hrozná zima a nám celou prohlídku po městě drkotaly zuby, i tak jsme se ale dozvěděli spoustu zajímavostí o životě v ghettu. Večer jsme se naštěstí ohřáli při výborné večeři na ubytovně v bývalých Magdeburských kasárnách, která nás moc mile překvapila. Druhý den většinu z nás dostala návštěva Malé pevnosti, která sloužila za války jako věznice, a v níž jsme si s hrůzou uvědomovali, kde vlastně stojíme. Na závěr dne jsme se podívali do starých chodeb pod terezínskou pevností a zamířili zpět do Prahy.

Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že návštěva Terezína pro nás byla silným zážitkem neporovnatelným s teorií ze školních lavic. Terezín je důležitou součástí naší historie, na kterou by se nemělo nikdy zapomenout. Děkujeme paní Řezníčkové s paní Procházkovou za organizaci a Památníku Terezín za skvělý program.

Anna Fraňková

Exkurze do centra Hané 2016

V pondělí 16. května jsme se společně se sextou vydali na kulturně-historickou exkurzi do Olomouce. I přes nepříznivou předpověď počasí a brzké ranní vstávání jsme se všichni těšili. První kroky nás zavedly na poslední patro výškové budovy u olomouckého nádraží, ze které je nádherný výhled na celé město až ke Svatému Kopečku. Po úvodních informacích o historii hanácké metropole jsme se vydali do města. Navštívili jsme zde mnoho kostelů, do některých jsme se mohli podívat, ale některé jsme mohli obdivovat jen zvenčí. Za zmínku jistě stojí barokní kostel Panny Marie Sněžné, kostel svatého Mořice či katedrála svatého Václava (Dóm).

Od četné církevní architektury jsme si pak mohli odpočinout v Bezručových sadech, kterými jsme procházeli cestou na náměstí. Na Dolním náměstí v Olomouci jsme se zastavili u každé z barokních kašen a něco málo jsme se o nich dozvěděli. Samozřejmě jsme se pokochali i orlojem na místní radnici a nezapomněli jsme ani na sloup Nejsvětější Trojice.

Za jeden den, který jsme měli na prohlídku města k dispozici, jsme stihli, co se jen dalo. Exkurze se vydařila a určitě to nebylo naposled, kdy se do Olomouce naše škola podívala.

Exkurze do Národní banky

Septimy 2022/23 navštívily Českou národní banku. Součástí programu byla krátká interaktivní přednáška o ekonomice, inflaci a penězích spolu s prohlídkou celé budovy včetně podzemního trezoru, kde jsme si mohli potěžkat zlatou cihlu a podívat se na sto-milionovou minci. Vyzkoušeli jsme si rozpoznat falešné bankovky od těch pravých, regulovat inflaci a dozvěděli jsme se něco o historii bankovnictví v naší zemi.

Jan Štaffa, žák Septimy A

Exkurze do ŠKODA AUTO Vysoké školy 2023

Vybraní studenti navštívili Vysokou školu Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Součástí programu byla přednáška o nabízených oborech a možnostech školy. Budova, která je z části bývalý klášter, byla velmi moderní a velmi pěkně zařízená. Také jsme měli možnost podílet se na vývoji rakety, teda jenom té plastové, a následně ji vystřelit do vzduchu. Oběd byl asi nejlepší část programu, tamější jídelna nabízí výběr až z dvanácti velmi dobrých jídel.

Jan Štaffa, žák Septimy A

Exkurze do Staré Huti – památník Karla Čapka

Exkurze do pražské čističky odpadních vod