3D tisk na KG aneb Svět nových možností

Vskutku je to tak, na naší škole se již nebude tisknout pouze na papír, od této chvíle máme možnost tisku 3D objektů. To samozřejmě pro školu znamená celou řadu nových možností. Jednou z těch nejzajímavějších je možnost tisku pomůcek, ať už pro učitele jako pomůcku pro výklad, nebo pro žáky samotné. Pomůcky do různých předmětů jsou v poslední době stále dražší, a přitom ne vždy ideální, pokud tedy daná pomůcka vůbec existuje. Nyní má každý učitel naší školy možnost nechat si vytisknout potřebný předmět přímo na svém pracovišti na 3D tiskárně. A to přesně takovou, jakou ji potřebuje, a nemusí se omezovat pouze na to, co nabízí obchody. Lze ji také tisknout v různých barvách i velikostech, v požadovaném množství a v případě, že se pomůcka časem zničí, není problém ji kdykoli vytisknout znovu a vždy poměrně levně. Takže šroubovice na biologii nebo modely na chemii a fyziku už nebudou jen abstraktními pojmy nebo 2D obrázky, protože je uvidíme ve 3D a budeme je moci držet v ruce.

Další skvělý směr a projekt, do kterého se můžeme pustit, je studentský 3D tisk, kdy by si studenti mohli v rámci předmětů vyzkoušet práci s konstrukčním programem, programem pro provedení tisku a samotnou 3D tiskárnou, přičemž by mohly vzniknout nové pomůcky a modely do těchto předmětů.

Bude určitě také potřeba s 3D tiskárnou provádět různé úkony, kterými se budou moci žáci rozvíjet v oblasti technické a konstrukční. 3D tiskárna byla postavena právě žáky školy, což je důkazem, že studenti nejen svou hlavu umí použít, ale zvládnou do ruky vzít šroubovák, kleště, imbusy a složí, co jim předložíte. A možností je opravdu celá dlouhá řada, ale teď je 3D tiskárna ještě novinkou zatím i pro nás. Nicméně jsme nesmírně rádi, že naše škola má takovou vymoženost. Například pro mě osobně byla před 5 lety jen sci-fi prvkem a nyní se bude směle tisknout ve 3 rozměrech i u nás na Křesťanském gymnáziu.

Kryštof Müller, sexta

Profi program pro studenty Septimy 2018

Dne 26. 9. se na našem gymnáziu konal již tradiční „Profi program“, den věnovaný studentům Septimy, kteří se pomalu začínají rozhodovat, kam povedou jejich kroky po ukončení studia na gymnáziu.

I v letošním školním roce jsme pozvali bývalé studenty KG, kteří každoročně předávají své zkušenosti se studiem budoucím studentům vysokých a vyšších středních škol a to jak v Česku, tak i v zahraničí. Nejedná se pouze o informace spojené s možnostmi studia a přijímacím řízením, ale také o praktické zkušenosti jako například ubytování, možnost praxí, evropských programů atd. Zajímavou částí programu byla také zkušenost s podnikáním, kdy se dva kamarádi z KG rozhodli založit si svou vlastní firmu. Velmi úspěšně podnikají v oblasti IT technologií a to i ve velmi mladém věku. Letos na podzim si tedy studenti odnesli množství poznatků z lékařských fakult, humanitních fakult, technických univerzit, z vyšších odborných škol (např. Jabok a Vyšší škola publicistiky), ze škol státních i soukromých, českých i zahraničních.

Celkově se představila více než dvacítka absolventů KG, kteří velmi otevřeně a lidsky pootevřeli nové dveře mladším studentům a umožnili jim s menšími obavami vstoupit do nového světa „po maturitě“ za což jim patří velký dík.

Věřím, že se jednalo o další krok, který našim studentům pomůže správně si zvolit další profesní směřování, ve kterém najdou v budoucnu smysl.

Beseda se Sylvou Fischerovou a pamětníkem sametové revoluce 2019

Ve středu 20. 11. navštívila naši školu básnířka, prozaička a filoložka Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D., která s sebou přivedla jednoho z pamětníků sametové revoluce, s nímž vedla rozhovor pro knihu „Ta temná budova byla naše“. Tímto pamětníkem byl Mgr. Jan Dus, Th.D., který byl v době sametové revoluce jedním z aktivních studentů FF UK, angažoval se např. ve studentském hnutí STUHA.

Studenti oktávy a septimy si nejprve vyslechli vyprávění obou hostů nejen o událostech 17. listopadu, ale i o dění, které těmto událostem předcházelo. Studenti se seznámili s atmosférou doby, stavem společnosti a aktivitami obou našich hostů v těchto událostech. Poté měli naši studenti možnost ptát se hostů na to, co je zajímalo.

Celá beseda byla organizována v rámci projektu „Studenti dělají revoluci. Stávkové hnutí na FF UK v r. 1989“ řešeného Lucií Cviklovou. Celý projekt byl podpořen Magistrátem hl. m. Prahy (č. DOT/62/05/006705/2019).

Beseda s doktorem Tomanem Brodem 2019

V pondělí 6. května měli studenti septimy a kvarty velice zajímavou besedu s přeživším holocaustu: panem Tomanem Brodem. Nebyla to ale úplně běžná přednáška. Dr. Brod spíše studentům vyprávěl o tom, co zažil během 2. světové války a jakými hrůzami si musel projít. Jak dokázal přežít likvidování židů v koncentračních táborech. Jak si prošel strastiplnou cestu skrz tábory Terezín a Osvětim. Jaké byly jeho pocity, když pouze ve svých třinácti letech viděl masové likvidace. Popisoval nám průběh takového obyčejného dne v koncentračním táboře a také velice smutně vyprávěl o tom, že po jedné události v roce 1944 v Osvětimi už nikdy neviděl svého staršího bratra a nikdy nezjistil, co se mu vlastně stalo. V podobné době byla v KT zabita i jejich matka. Také dopodrobna popisoval, jaké měl štěstí a jaká souhra náhod byla, že Josef Mengele (příslušník SS, doktor, který prováděl v Osvětimi nehumánní pokusy s lidmi) mu zachránil život, když ho při jedné nestandardní selekci vybral jako práceschopného a připraveného na další přesun. Neuvěřitelný paradox.

Beseda s panem Brodem byla nejen emočně silná, ale i poutavá a myslím si, že každý student prožíval příběh pana Broda s ním.

Jan Beneš, student septimy

MootCourt – simulovaný soud 2019

Studenti septimy měli letos opět možnost díky projektu Street Law zažít simulovaný soud, při němž si pod vedením zkušeného lektora vyzkoušeli, jak to chodí u soudu. Oproti návštěvě skutečného soudu tady studenti obsadili všechny úlohy, se kterými se v soudní síni setkáme, sami, tedy roli soudců, obhájců, státních zástupců, obžalovaného a svědků. Role reportéra, který zprostředkoval průběh našeho soudního líčení a pořídil fotodokumentaci, se ujal William Pichardo: „Nevinný žert podle soudu nebyl tak nevinný“. Dne 29. 1. 2019 proběhlo u Okresního soudu v Olomouci řízení s Petrem Kurucem, obžalovaným ze sexuálního obtěžování spolužačky Veroniky Jánské. Obžalovaný měl údajně spolužačku osahávat na intimních partiích, hodit si ji přes rameno, odnést na pánské toalety a tam následně osahávat. Výpověď obžalovaného u soudu se s obžalobou shodovala pouze v odnesení Veroniky na toaletu; podle jeho slov šlo o nevinnou hru a poškozená, jsouc odnesena na místo mimo zraky ostatních, měla obžalovanému navrhnout, zda obžalovaný nechce „zajít někam dál“, načež měl obžalovaný odpovědět zamítavě, což se poškozené údajně dotklo a vzbudilo touhu po odplatě, jíž má být obvinění z obtěžování. Poškozená trvala na tom, že byla obtěžována již v učebně biologie, odkud byla odnesena více či méně proti své vůli a v kabince přimáčknuta na stěnu a osahávána ještě důkladněji. Až tam se, podle svých slov, zmohla na obranu, utekla, v hodině újmu neunesla a utekla domů. Z výpovědí svědků vyplývá jasně opět pouze fakt, že byla poškozená odnesena na toaletu; na tom, jestli se bránila, jestli se smála, kolik minut na toaletě byla držena nebo dobrovolně strávila, se svědci předvolaní k soudu neshodli. Různí se i tvrzení o Petrově povaze, patrně mohou být výrazně ovlivněna vztahy mezi svědky a obžalovaným. Celkově však spíše výpovědi svědků potvrzovaly verzi poškozené V. Jánské. Senát po zvážení nedostatku důkazů, okolností a nesrovnalostí ve výpovědi obžalovaného uznal Petra Kuruce vinným z přečinu omezení osobní svobody a odsoudil jej na jeden rok odnětí svobody podmíněně.“

Jak na přednes uměleckého textu – tvůrčí dílna pro studenty 2017

V návaznosti na workshop pro učitele našeho gymnázia přišly lektorky zabývající se přednesem uměleckého textu i za našimi studenty. Zájemci z různých tříd měli 9. března možnost vyzkoušet si různé techniky podporující pochopení textu, jeho tvůrčí zpracování a osobitý přednes. Kromě toho, že se naši studenti něco nového dozvěděli a naučili, se také při různých aktivitách dobře pobavili.

Tvořivá dílna měla takový úspěch, že lektorka Gabriela Sittová přišla týden nato ještě jednou a připravila si další neméně zajímavé aktivity.

Děkujeme všem za aktivní účast a lektorce za podnětný program.

Pavla Kroupová

Přednáška o první pomoci 2016

Na úterý 17. května si Eliška Padevětová a Veronika Nováková, naše studentky letošního třetího ročníku, naplánovaly pro své mladší spolužáky interaktivní přednášku o první pomoci.

Studentky se na program velice dobře připravily – přichystaly si prezentaci s nejdůležitějšími informacemi o poskytování první pomoci a přinesly si i celou řadu praktických pomůcek. Nejvíce asi studenty zaujaly figuríny dospělého jedince a dítěte.

Základy první pomoci by měly patřit mezi dovednosti každého člověka, a proto jsme rádi, že se naše studentky rozhodly podělit se o své znalosti a zkušenosti z této oblasti se svými spolužáky, navíc touto poutavou formou.

Kvartáni v roli učitelů 2015

Studenti kvarty měli 8. ledna jedinečnou příležitost vyzkoušet si pro ně ne zcela obvyklou úlohu – úlohu učitele. Jejich úkolem totiž bylo připravit si různé aktivity a cvičení z českého jazyka pro žáčky první a druhé třídy Sportovní základní školy Človíček.

Přípravy na samotnou výuku začaly dlouho před Vánoci – kvartáni si na základě podkladů, které dostali, vlastních zkušeností ze základní školy, příp. zkušeností s mladšími sourozenci měli připravit několik kratších cvičení a úkolů z českého jazyka. Fantazii se zde meze takřka nekladly, pokud bylo dodrženo zadání, že vše musí být přizpůsobeno věku a dovednostem žáků druhé třídy.

Studenti kvarty se do vypracovávání úkolů pustili s nápaditostí sobě vlastní. A vyplatilo se – za své úsilí byli v den D oceněni zájmem žáčků, a dokonce i medailí, kterou pro své jednodenní „učitele“ děti vyrobili.

Celý program byl završen soutěží, ve které už byli žáci i jejich učitelé na jedné lodi a museli spolupracovat. Přestože se naši studenti tentokrát ocitli v neobvyklé situaci, dopolední program si užili a určitě si z něj odnesli řadu zážitků a nových zkušeností a možná i nový pohled na své učitele. Čas od času prostě není špatné, když si studenti vyzkouší, jaké to je na té tzv. druhé straně barikády.