DSD I – ústní zkouška nanečisto

Dne 26. 2. 2024 měli studenti kvint, kteří se připravují na zkoušku DSD I, možnost pozorovat, jak ústní část zkoušky probíhá, a jak je hodnocená. Za tímto účelem přijel k nám do školy pan Helmut Kehlenbeck, který má v České republice na starosti jazykový diplom DSD I.  

Dvě studentky ze třídy kvarta B (Dorota Švandová, Marie Nováková) a jeden student z kvarty A (Max Kadziolka) byli těmi, kteří našli odvahu a před publikem si vyzkoušeli ústní část zkoušky. Všichni studenti se velmi dobře připravili. Děkujeme jim za odvahu a úsilí vynaložené k přípravě. Simulace zkoušky byla prospěšná pro všechny zúčastněné.

Nyní již držme palce našim kvintánům, neboť zkouška DSD I již klepe na dveře: písemná část zkoušky se bude konat ve středu, 13. 3. 2024, ústní část pak začátkem dubna (3.–4. 4. 2024). 

Dr. Silke Gester