Simulace politiky a mezinárodní bezpečnosti (POL&IS) v Marienbergu, SRN

V době od 9.-14. června 2024 se osm studentů z vyššího gymnázia zúčastnilo v Německu simulované hry POL&IS. Akce se konala ve spolupráci s gymnáziem v Marienbergu a se Spolkovou armádou.

Naše škola dostala od gymnázia v Marienbergu, SRN, pozvánku k účasti v simulované hře „POL&IS“ neboli „Politika a mezinárodní bezpečnost“. Tuto hru pořádá Spolková armáda (Bundeswehr). Pro německé studenty 11. třídy tvoří tato hra součást jejich semináře „Společenská věda, právo a ekonomika“. Z našeho gymnázia odjela skupina osmi studentů septim a sexty. Doprovázela je naše lektorka NJ Silke Gester.

V neděli 9. června 2024 jsme přijeli do Marienbergu, kde jsme se ubytovali v nádherném penzionu u naší skvělé hostitelky paní Stephan, která nám připravovala každý den vydatnou snídani.

Čas jsme využili k prohlídce malebného města. Téměř dvě hodiny jsme strávili v kostele Sv. Marie, kde nás pan Zimmermann vzal mj. na věž, ze které jsme měli krásný výhled do okolí. Na závěr jsme byli pozváni na „soukromý“ koncert, neboť kostelní hudební ředitel pan Winkler zkoušel na varhany.

Druhého dne začala hra v kasárnách Bundeswehru v Marienbergu. Svou roli dostali všichni již předem na online instruktáži. Tak např. Filip Guth (7A) zastával funkci Generálního tajemníka OSN, Klára Švandová (7B) vedla africkou delegaci, Otto Gester (7B) arabskou, Markéta Steifová (7B) evropskou, Tomáš Hofbauer (6B) pracoval jako hlava státu USA, Kryštof Nováček (7B) byl hlavou státu Čína, Daniela Marušková (7B) prezidentkou Ruska a Anežka Mohylová (7A) Japonska. Hrálo celkem sedm týmů ve složení hlavy státu a ministrů obrany a hospodářství. Úkoly v oblasti životního prostředí musely převzít hlavy státu. Hru vedli tři důstojníci Bundeswehru.

Simulovali jsme takzvané POL&IS roky, které vždy byly zahájeny zprávami. Tyto obsahovaly lokální či globální úkoly a problémy pro dané období, do jejichž řešení se studenti pustili bezprostředně po nich. Každý hráč přitom měl svůj specifický úkol a musel nejen díky komunikaci s ostatními, ale také vyvíjením vlastních strategií přispět k řešení. Nutno říci, že přijatá rozhodnutí měla vždy přímý vliv na další dění hry. Po odehraném roce následovalo vyhodnocení a spustil se nový rok. Celkem jsme simulovali tři roky.

Plným právem lze konstatovat, že řešené úkoly a výzvy, kterým čelili naši studenti, nebyly vůbec jednoduché. Pro ně tu nebyla jen jazyková bariéra, ale museli hru pochopit a navíc se začlenit do týmů nových lidí. Museli komunikovat, myslet, veřejně vystoupit, vyslovit a zdůvodnit svůj názor, mnohdy překonat sami sebe. Zvládli to bravurně, a nejen vedení hry, ale i němečtí studenti a učitelé obdivovali jejich výkony. Tak např. všem dlouho v živé paměti zůstal emocionální výrok Filipa, který hned na začátku prohlásil, že se “globální problémy dají řešit pouze globálně”. Velkou pochvalu získaly i promyšlené programy, a to nejen politické, nýbrž i ekologické, které napsali naši studenti. Některé byly natolik dobré, že důstojníci Bundeswehru je zdůvodnili použitím umělé inteligence, což jsme jednoznačně vyvrátili.

Důstojníci hodnotili tento běh POL&IS jako kvalitní. V pátek jsme bilancovali: Díky naší práci jsme posunuli POL&IS svět dál: jaderné válce jsme zabránili, hlad na světě byl vymýcen, v otázce vypořádání se s odpadky jsme šli o velký krok dopředu.

Páteční dopoledne jsme již nestrávili v kasárnách, ale v gymnáziu. Po ukončení hry jsme si prohlédli školu, kde to pořádně žilo, protože byl právě poslední den projektového týdne “Pokus o kulturu”, který vrcholí vždy v sobotu dnem otevřených dveří, kdy se vytvořená umělecká díla prezentují nebo prodávají. Celá akce je rámovaná bohatým kulturním programem.

Jelikož jsme denně hráli pouze do dvou hodin odpoledne, měli jsme i čas se blíže seznámit s regionem, který je zapsán do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Historicky je ovlivněn samozřejmě hornictvím, tj. těžbou stříbra a rudy. V Pobershau jsme “fárali” do štoly, kde jsme získali představu o tom, jak se vyvíjela práce horníků v průběhu historie.

Všude jsme navíc narazili na silné vazby s českou stranou Krušnohoří. V Annabergu, kde jsou v “Manufaktuře snů” vystaveny exponáty lidového umění, se zdál být Klínovec na dosah ruky. Sem uteklo mnoho Čechů označených jako exulanti v 17. století z náboženských důvodů.   

Chtěli bychom poděkovat našim přátelům v Marienbergu za jedinečnou možnost ukázat, co v nás je. Děkujeme také naší lektorce Silke Gester za organizaci zajímavého doprovodného programu a zejména vedení našeho gymnázia, jmenovitě paní ředitelce Böhmové, která pro náš pobyt poskytla finance z programu Erasmus+.

Dr. Silke Gester, lektorka NJ