Školní kolo mezinárodní debatní soutěže v německém jazyce Jugend debattiert in Europa

Dne 11. března 2024 se uskutečnilo školní kolo mezinárodní soutěže Jugend debattiert in Europa. V rámci mezinárodní soutěže jde již o 20. ročník tohoto projektu, u nás ve škole měla však letos premiéru, protože debatní kroužek založila naše lektorka NJ Dr. Silke Gester teprve v lednu tohoto roku.  

Napjatí soutěžící se dostavili ve 13:30 hodin do nedalekého komunitního centra Stodola. Studenti sexty (Tomáš Hofbauer a Ondřej Běhal, 6B), septimy (Klára Švandová, Markéta Steifová, Daniela Marušková a Lukáš Tichopád, 7B) a oktávy (Zuzana Hofbauerová a Marek Krejčiřík, 8B) debatovali na téma: Soll freitags kein Präsenzunterricht sein? (Měla by být v pátek zrušena prezenční výuka?) Sledovali jsme celkem dvě debaty, všichni účastníci byli dobře připraveni a podali naprosto skvělé výkony. Velkou podporou a povzbuzením byla také přítomnost obecenstva, které bylo tvořeno studenty kvint a tercie a některými učiteli našeho gymnázia. Nakonec porota ohodnotila každého debatujícího a vybrala z nich dva nejlepší: Kláru Švandovou a Lukáše Tichopáda. Tito studenti postupují do regionálního kola, které se bude konat 5. dubna 2024 opět v naší škole. Přejeme jim hodně úspěchu!

Všichni jsme si debatu velmi užili a děkujeme za skvělou podívanou.

Eliška Břečková, 6B